Gecelerin Sultanı: Kadir Gecesinin Hikmetleri

Kadir Gecesi, gecelerin sultanıdır. Bu gece o kadar değerli ve önemlidir ki hakkında bir süre indirilmiştir. Bu sürede şöyle buyrulur :

” Biz Kur’ân-ı Kadir Gecesinde indirdik. Kadir Gecesi’nin ne olduğunu bilir misin ? Kadir Gecesi bin geceden hayırlıdır. Melekler ve Cebrail o gecede her bir iş için Rablerinin izniyle yeryüzüne iner. Tanyeri ağarıncaya kadar o gecede selamet vardır. ”

Kur’an-ı Kerim ilk defa bu gecede dünya semasına topluca indirilmiş, sonrada ihtiyaca binanen 23 senede ayet ayet sure sure gönderilerek tamamlanmmıştır. Bu gecede içerisinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aylık, yani seksen küsur senelik sevabı kazanmak mümkündür.

kadir gecesinin anlam ve önemi

Resûlullah ( a.s.m ) bir gün İsrailoğullarından 4 kişinin seksen sene Allah’a ibadet edip göz açıp kapayacak kadar bir zaman günah işlemediklerini anlatmış, Hz. Eyyûb’ü , Hz. Zekeriyya’yı, Hz. Hazkil b. Acûz’u, Hz.Yuşâ b. Nûn’u zikretmişti. Ashab-ı kiram buna hayret ettiler. Bunun üzerine Cebrail gelip ” Ey Muhammed ! Ümmetin o birkaç kişinin seksen sene ibadetinden hayrette düştüler. Allah Teâlâ sana ondan daha hayırlısını indirmiştir. ” Diye sureyi okudu da, ” işte bu senin ve ümmetinin hayran kalışınızdan daha hayırlıdır” dedi. Resûllulah da sevindi.

Bu Yazı İçin Ne Düşünüyorsun?