Mübarek Mevsimin İlk Ayı : ” Recep Ayı ”

Recep ayı, mübarek mevsimin ilk ayıdır. Bu aylara ”çok sevaplı ibadet ayları ” diyen Bediüzzaman, onların kazandıkları sevap ve mükâfatlar bakımından müminlerin önünde nasıl bir kademeli yükseliş vesilesi olduklarına şöyle işaret eder.

” Her hasenenin ( ibadetin ) sevabı başka vakitte on ise, Receb-i Şerife yüzden geçer. Şâban-ı Muazzamda üç yüzden ziyade ve Ramazan-ı Mübarekte bine çıkar ve Cuma gecelerinde binlere ve Leyle-i Kadirde ( Kadir gecesinde ) otuz bine çıkar. ”

Buna göre Receb ayında işlenen ibadet, edilen iyilik, yapılan hizmetlerin mânevî ecri ve sevabı bire yüz verilmektedir.

Bunun için müminler bu aydaki nasiplerini arttırmak maksadıyla daha çok gayret sarf ederler. Hayır ve hasenata biraz daha ağırlık verirler.

Büyük tasavvuf ehli Zünnün Mısrî der ki : ” Recep ekme ayıdır. Şaban sulama ayıdır. Ramazan derleyip toplama ayıdır. Herkes ne ekerse , onu biçer. Ne yaparsa cezasını çeker. Bir kimse ekimi bırakırsa ,hasat zamanı ekmediğine pişman olur. Kıyamet gününde ise çok kötü duruma düşer.

Recep ayının diğer aylardan farklı bir ibadeti de oruçtur. Mümkün mertebe bu ayda daha fazla oruç tutulmaya çalışılır.

Recep Ayı Duası

Recep ayı günahların affedildiği aydır. Rivâyete göre şu istiğfar duâsını Recep ayında okuyanların günahları affolunur.

” Hayat sahibi olan , her şeyi idare edip ayakta tutan, kendisinden başka hiçbir ilâhı bulunmayan Allah’tan mağfiret dilerim. Kendi nefsine zulmetmiş kulun tevbesi gibi O’na tevbe ederim. Öyle bir kul ki, kendi nefsi adına ne ölüme , ne hayata ve ne de dirilmeye sahip değildir. ”

Bu Yazı İçin Ne Düşünüyorsun?