Mukadderât Gecesi : Berat Kandili

Tüm İslam Âleminin Berat Kandili Mübarek Olsun ?

Sevgili canlar, biliyorsunuz, Şubat ayının onbeşinci gecesine denk gelen bu mübarek geceye ” Berat Kandili ” denir.

Bu mübarek kandil gecesinin hakkında Kur’ân’da ” bütün hikmeti ile işler o gecede katımızdan bir emir ile ayırt edilir” buyrulur. Mukadderât programımızın içerisinde yer alan yediğimiz, içtiğimiz, giydiğimiz her şey ; ölüm, doğum, zenginlik, fakirliğe varıncaya kadar bir sene boyunca olacak her hadise bu gece yani Berat Kandili’nde takdir edilir.

Berat Kandili bu özelliğinden dolayı bir kudsî çekirdek hükmündedir ve mukadderâttımızın programı olması itibarıyla da Kadir Gecesi ‘nin kudsiyetindedir. İlâhî af ve mağrifet coştukça coşar. Hz. Peygamberimize ( SAV ) şefaat-i uzma, yani en büyük ve tam bir şefaat yetkisi verilir. Zemzem suyu bile coşup çoğalır.

berat kandili ne yapılır

Diğer zamanlarda her iyiliğe ve Kur’ân harfine on sevap veririrken üç aylarda yüze ve bine böyle kudsî gecelerde ise onbinlere, yirmibinlere hatta otuzbinlere çıkar.

Bu geceler elli senelik bir ibadet hükmüne geçebilir. Onun için bu gecelerde elden geldiğince Kur’ân-ı Kerîm, istiğraf ve salâvatla meşgul olmak büyük bir kâr sağlamaktadır.

berat kandili fazileti

İstiğfar Eden Yok mu ?

Berat Gecesi ile ilgili sevgili Peygamberimiz ( SAV ) şöyle buyurmuştur : ” Şaban Ayının onbeşinci gecesi geldiğinde , gündüzü oruçlu geceyi ise kâimli geçirin. O gece güneş battıktan sonra Allah, rahmetiyle dünya semâsına iner ve şöyle seslenir. ” İstiğfar eden yok mu ? Af ve istiğfar edeyim. Rızık isteyen yok mu ? Hemen rızıklandırayım. Belâya uğrayan yok mu ? Hemen selâmet ve âfiyette kavuşturayım. ” Bu ta fecir doğuncaya kadar böylece devam eder.

berat kandili ile ilgili görseller

Berat Kandili İle İlgili Ayet ve Hadisler

“Yüce Allah bu gece bütün Müslümanlara mağfiret buyurur, ancak kâhin, sihirbaz yahut müşahin (çok kin güden) veya içkiye düşkün olan veya ana babasını inciten yahut zinaya ısrarla devam eden müstesna.”(et-Tergîb ve’t-Terhib, II/118.)

berat kandili önemi

“Allah Teâlâ Şâban’ın on beşinci gecesi tecelli eder ve ana-babasına asi olanlarla Allah’a ortak koşanlar dışında kalan bütün kullarını bağışlar.”(İbni Mace, İkametü’s-Salât, 191; Tirmizî, Savm, 38.)

“Muhakkak ki, Allah Azze ve Celle Şâban’ın on beşinci gecesinde rahmetiyle yetişip her şeyi kuşatır. Bütün mahlukatına mağfiret eder. Yalnızca müşrikler ve kalbleri düşmanlık hissiyle dolu olup insanlarla zıtlaşmaktan başka bir şey düşünmeyenler müstesna.”(İbni Mâce, İkame, 191.)

Bu Yazı İçin Ne Düşünüyorsun?