Ramazân-ı Şerîf’in Faziletleri Nelerdir ?

Hoş geldin 11 Ayın Sultanı

Sevgili arkadaşlar, bu konumuza kısaca biraz Ramazân- ı Şerîf’in faziletinden bahsedeceğiz.

Sevgili Peygamberimiz (SAV ) şöyle buyurmaktadır :

” Her kim Ramazân-ı Şerîf ayında bir zikir meclisinde hazır bulunursa Allâhü Teâlâ ( o kimsenin meclise gidip gelirken attığı ) her adımda bir ibadet sevabı yazar ve o kişi kıyamet gününü benimle beraber Arş-ı A’lâ’nın altında olur.

Her kim Ramazân-ı Şerîf ayında cemaatle namaza devam ederse, Allâhü Teâlâ, o kimseye, kıldığı her bir rekat için ( cennette) nurdan bir şehir ihsân eder.

Her kim gücü yettiğince, anne- babasına iyilikte bulunursa, Allâhü Teâlâ, o kimseye rahmet nazarıyla bakar ve bende ona kefîl olurum.

Her kim Ramazân-ı Şerîfte bir Müslüman’ın ihtiyacını giderirse, Allâhü Teâlâ da onun bin ihtiyacını giderir. Her kim çoluk çocuk sahibi bir fakire sadaka verirse Allâhü Teâlâ ona milyon hasene yazar, onun milyon günahını siler ve onun derecesini milyon yükseltir. ”

Hz. Enes’den (R.A.), Resûlullah Efendimiz (S.A.V) şöyle buyurduğunu rivâyet olundu : ” Her kim Müslüman kardeşinin ihtiyacını gidermek için yürürse ( evinden çıkarsa), ayırıldığı yere dönünceye kadar Allâhü Teâlâ, onun için her bir adımına yetmiş sevap yazar ve ondan yetmiş günahı siler.”

” Sevgili Peygamberimiz ( S.A.V), Ramazan ayı girildiğide bütün esirleri serbest bırakır, her isteyenin istediğini verirdi. Kim bu ayda hayırlar ve sâlih ameller işlemeye muvaffak olursa, o kimse, senin tamamında hayırlı amel işlemeye muvaffak olur. Bu ayı dağınık bir vaziyette geçiren kimse, senin tamamında dağınık olur. Bu ayı fırsat bilerek mümkün olduğunca mânen derlenip toparlanmak için gayret göstermek lâzımdır.

peygamber efendimizin iftar vakti okuduğu dua

Peygamberimiz ( S.A.V), iftar vaktinde şu duayı okurdu : ” Zehebe’z-zameü vebtelleti’l-urûku ve sebete’l-ecru inşâAllahü Teâlâ.” Anlamı : Susuzluk gitti, damarlar ıslandı ve ( amellerimizin) sevabı inşâAllah hâsıl oldu.

Bu ayda, terâvih namazı kılmak ve Kur’ân-ı Kerîm hatmi yapmak, birçok fayda ve sevap kazandıracak olan sünnet-i müekkedelerdendir.

Bu Yazı İçin Ne Düşünüyorsun?