Kâinatın Efendisinin Muhteşem Yolculuğu ” Miraç ”

Miraç Kandiliniz Mübarek Olsun

Sevgili dostlar biliyorsunuz bu akşam ( 27 Şubat 2022 Pazar ) Miraç Kandili. Öncelikle Yaşam Trend Ekibi olarak tüm İslam Alemin Miraç Kandili Mübarek Olsun.

Sevgili Peygamberimiz Hz.Muhammed (SAV ), bu mübarek Miraç gecesinde neler yaşadığı konusunda kısaca bir hatırlayalım, istedik. Sizde bizimle birlikte bu kutsal yolculuğa çıkıp, o manevi atmosferi yaşamaya ne dersiniz ?

Hz. Muhammed ‘nin (SAV ) Muhteşem Miraç Yolculuğu

Miraç, Kâinatın Efendisinin ( SAV ) kısa bir süreliğine edebiyet âlemine geçip iman esaslarında yer alan ; Allah’ı ,melekleri, peygamberleri, kitapları, kader levhasını, cenneti ve cehennemi dünya gözüyle görmesidir.

miraç kandili ne zaman 2022

Hz. Muhammed ( SAV ) en samimi dostu Cebrail ile yedi kat gökleri aşmış, her kat semada ecdadı, dâvâ arkadaşları peygamberler ile görüşüp sohbet etmiş, kâinatın ilâhî programı olan mukadderâtı kaydeden kalemleri görmüş,cızırtılarını işitmiş, ” ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne de bir beşerin hatırına, hayaline gelmiş ” diye vasıflandırdığı cenneti bütün güzellikleri ile ; cehennemi de bütün dehşeti ile müşahede etmiş ; Cebrail’in ” öte bir adım atsam, yanarım” dediği Sidretü’l-Müntehâya varmış. Arş – ı Rahmana çıkmış. Günde kaç defa huzuruna çıktığı Rabbinin bizzât makam-ı Kibriyasına yükselmiş.

miraç kandilinin önemi

Yayın iki ucu gibi arada hiçbir perde olmaksızın Rabbiyle görüşmüş. O ‘na insanların, mâhlukâtın yaptıkları sayısız ibadetleri takdim etmiş. İlahi sohbetler feyzini tatmış, sonra da ümmetine , kulun huzur-u ilâhiyeye kabulü manasındaki namaz ikramıyla dönmüş. Şirk koşmamak şartıyla sonuçta bütün ehl-i imanın cennette gireceğini müjdesini getirmiş.

miraç kandili ile ilgili mesajlar

Miraç Kandilini Nasıl Değerlendirebilirim ?

Böyle muhteşem bir hadisenin gerçekleşmiş olduğu Miraç gecesinde, onun şuuru içerisinde geceyi ihya etmeliyiz. Allah’a sonsuz hamd ü senalar takdim etmek, ibadet, dua, niyaz, zikir ve Kur’ân’la Rabbimize olan şükürlerimizi dile getirmeliyiz. Bu geceyi iyi değerlendirmek adına kaza namazlarımız kılabiliriz.

miraç kandilin ibadetleri

Bu Yazı İçin Ne Düşünüyorsun?