2024 Regaib Kandili ve Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor ?

Öncelikle , tüm İslam aleminin Regaib Kandili ve üç ayları müberek olsun.

Takvimler 11 Ocak 2024 Perşembe’yi gösterdiğinde, manevi iklimin başlangıcını müjdeleyen Regaib Kandiline İştirak edeceğiz. 12 Ocak 2024 Cuma günü ise Üç Ayların başlangıcı olan Recep Ayına iştirak edeceğiz.

Üç Ayla, Allah Teâlâ’nın rahmet ve mağfiretinin üzerimize bol bol indiği bereket mevsimi olarak kabul edilmiştir. Sevgili Peygamberimiz ( SAS ) ” Allah’ım ! Recep ve Şaban Aylarını hakkımızda mübarek eyle ve bizi Ramazan ayına ulaştır. ” (İbn Hanbel, Müsned. I,259) şeklinde dua etmiştir.

Regaib, özlenen, rağbet edilen ve değer verilen demektir. Bu gece, akıp giden hayatımızda asıl kazancın, Cenab-ı Hakka yönelmek, kulluk sözümüzü tutmak olduğunu bize hatırlatır.

 • Müminler olarakbu gecede hayatımızı gözden geçirmeli, hata ve günahlarımıza tövbe etmeliyiz.
 • Rabbimize el açıp, dua ederek, Kur’an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışabilirsiniz .
 • Kaza ve nafile namazı kılıp, bu mübarek geceyi değerli bir şekide değerlendirebilirsiniz.
 • Rabbimizle ve yakınlarımızla bağlarımızı gözden geçirmeliyiz.
 • Bu vesileyle iyi bir mümin olmanın iman- ibadet- ahlak bütünlüğünü sağlamakla mümkün olabileceğini bir kez daha hatırlarlamalıyız.

Dua, kişinin istek ve ihtiyaçlarını Yüce Allah’a arz ettiği bir ibadettir. Yapılan duaların kabul edilmesi için şu hususlara riayet edilmesi istenmiştir.

 • Duadan önce tövbe ve istiğfar edilmelidir.
 • Duaya Allah’a hamd, Hz. Peygamberimiz’e (SAV ) salâtü selam ile başlanmalı ; yine salâtü selam ve Allah’a hamd ile bitirilmelidir.
 • Dua içten, tevazu ile ve yalvararak yapılmalıdır.
 • Israrla dua edilmelidir. Bir mümin, ettiği duanın kabul edilmesi hususunda acelesi olmamalıdır.
 • Umut ve korku içinde dua edilmelidir.
 • Dua ederken zaman seçimine dikkat edilmelidir.

İslam dinine göre dua için özel bir zaman ve mekân tahsis edilmiş değildir. Her yerde her zaman dua edilebilir. Bununla birlikte, Ramazan gecelerinde, Arafat ve vakfesinde, gece vaktinlerinde, ezan okunduğu ve kamet getirildiği sıralarda , farz namazlarının sonunda yapılan duaların kabul edileceği hadis-i şeriflerde beyan edilmiştir. ( Müslim, Müsâfırîn,166 )

Bu Yazı İçin Ne Düşünüyorsun?